Paranoia alebo pokrok v ponuke ?

Paranoia je duševná choroba. Vraj.  Avšak známe porekadlo hovorí : to že som paranoidný ešte neznamená že ma nesledujú.  Sledujú ?

Dnes je obrovský tlak na požívanie platobných kariet, na bezhotovostné platby , skrátka všetko s peniazmi robte tak, aby bol nejaký dátový záznam.

Ešte stále máte pocit, že Vás nesledujú ?

Z bezhotovostných platobných operácii sa dá vyčítat o Vás takmer všetko alebo aspoň to, čo je zaujímavé pre obchodné ponuky.

Kde de jure bývate a ako sa voláte banka samozrejme vie.

Banka si však zaznamenáva aj Vaše „de facto“. Samozrejme iba vtedy keď ste loajálny občan štátu s poslušným používaním bezhotovostných platieb.

Že je bezpečné používať platobné karty a hotovostné platobné operácie obmedziť na minimum ?  Pre občana asi, pre banku a nasledne ďalších užívateľov získaných dát určite.

Kupujete benzín, kupujete potraviny, kupujete obuv a ošatenie : banka vie kde, koľko a ako často. Platíte školné, dovolenku, platíte v lekárni …

Asi stačí vymenúvať.  Ešte stále sme ostali zdraví a neparanoidní ?

Asi áno. Občas Vám domov príde adresná ponuka z eshopu, obchodného reťazca, cestovky a pod.  Vy obdivujete genialitu odosielateľa. Trafil presne oblasť Vášho zájmu,  ponuka dokonca vyhovuje Vaším majetkovým pomerom, termín ponuky by ste si lepšie nevybrali ani Vy.

Ako došlo k zázračnému poznaniu Vaších túžob a záujmov ?

Vyššia moc alebo obchodný vzťah Vašej banky s obchodníkom?

Odboveď neviem, nechcem byť paranoidný a chcem byť zdravý :-)

Tento článok som písal pred pár rokmi. Nemám výhrady voči pokroku všeobecne. Dnes google a sociálne siete dokážu ponúkať adresnejšie a v oveľa väčšej miere iba na základe Vášho kliknutia na obrázok, správu a pod. Vývoj je potrebné akceptovať a nezabudnúť pri tom myslieť.