Vaša reakcia a názor ? … táto stránka neobsahuje diskusné fórum. Vzhľadom na všeobecný etický úpadok komentárov vo webovom priestore boli komentáre na tejto stránke pozastavené a dnes sa komentovať nedá …