Zen-budhizmus – pár myšlienok aj pre europanov.

Nasledujúce myšlienky majú svoj pôvod v Zen-budhizme.

Sú zaujímavé a aplikovateľné aj pre nás, európanov, hoci európske tradície a kultúra sú ovplyvnené kresťanstvom.

-Pokušenie vzdať sa je najsilnejšie vždy tesne pred víťazstvom.

-Cieľom každého človeka by malo byť zomrieť mladý, no urobiť tak čo najneskôr.

-Ak to, čo chcete povedať, nie je lepšie ako ticho, nehovorte to.

-Každá cesta dlhá tisícky kilometrov sa začína prvým krokom.

-Silný človek prekážku zdolá, múdry si nájde inú cestu.

-Nemajte strach z toho, že pôjdete pomaly. Bojte sa toho, že zastanete.

-Dokonca aj šťastie blázna je šťastie.

-Aj keď narazíte či spadnete, neznamená to, že ste si vybrali nesprávnu cestu.

-Chatrč plná smiechu je bohatšia, než palác plný smútku.

-Vždy sa snažte objaviť svetlú stránku vecí. Má ju totiž úplne všetko.

-Čokoľvek, čo sa stane, sa stane vždy presne načas.

-Niekto, kto poukazuje na vaše chyby, nie je nevyhnutne váš nepriateľ.

-Niekto, kto hovorí o vašich cnostiach, nie je nevyhnutne váš priateľ.

-Vôbec nevadí, ak teraz niečo neviete. Horšie bude, ak sa to nikdy nenaučíte.

-Dobrý učiteľ vám otvorí dvere, no do miestnosti musíte vstúpiť sami.

-Hora zastaví každý vietor – nech je akokoľvek silný.

-Žite v pokoji. Nastane čas, kedy kvety začnú kvitnúť samé.

-Priateľ, ktorý nemá žiadne chyby, neexistuje. Ak sa však budete vždy zameriavať len na ne, žiadneho priateľa mať nebudete.

-Nešťastie vstupujete vždy cez tie dvere, ktoré ostali otvorené.

-Nikto sa z dlhej cesty nevráti rovnaký, ako bol predtým.

-Žiaden človek, ktorý sa dokáže začervenať, nemôže mať zlé srdce.

-Je lepšie byť človekom na 1 deň, než byť tieňom na 1 000 dní.

-Tvoj domov je tam, kde tvoje myšlienky nájdu pokoj.

-Muž, ktorý preniesol celú horu je mužom, ktorý začal tými najmenšími kamienkami.

-Ak ste sa dopustili chyby, jej najlepším riešením je zasmiať sa na nej.

-Najlepší čas na zasadenie stromu bol pred 20 rokmi. Ten druhý najlepší je práve dnes.

-Všetko začína v Tvojej hlave.

-Keď na Vás niekomu záleží, spraví si na Vás čas.

Na záver niečo odo mňa. Pre pokojný a harmonický život je potrebné sa so životom zmieriť, prijať ho a žiť. Väčšina ľudí sa snaží zmieriť so smrťou a rieši niečo, čo nikdy nebude. Z môjho pohľadu je to hlúpe a zbytočné. Smrť príde tak či tak a je zbytočne sa ňou zaoberať.

Takže žite a tešte sa z každého dňa. Nie je to ľahké ale dá sa …