Hľadanie pravdy …

Som prežil svoj pracovný život a v súčasnosti som bezvýznamný starobný dôchodca. Mám teda čas občas niečo beztendečne a bez cenzury napísať.
Za svoj život som mnoho udalosti prežil ako priamy pozorovateľ alebo účastník. V dobe tej-ktorej udalosti sa situácia okolo nej hodnotila a popisovala takmer pravdivo. S odstupom času sa každá udalosť začala popisovať a hodnotiť tendečne, v zmysle historickej poučky, že dejiny píšu viťazi. S tým sa dá súhlasiť. Dejinné udalosti sú teda popisované rôznymi a veľakrát aj protichodnými textami. Ďalší problém je, že niektoré texty sa zachovali a niektoré sa zničili náhodne alebo aj zámerne. Ústne podania udalosti sa veľmi rýchlo menia na povesti a legendy, ktoré skôr vyjadrujú želania rozprávača než historické fakty. 
Prečo takáto úvaha? No preto, že vlastne o všetkom, čo bolo, môžeme pochybovať. Hľadanie pravdy spred tisícov rokov je záležitosť čiste politická a snaha o filozofické udržanie a ovládanie ľudstva nie je tragicky narušená. Hľadanie pravdy spred storočí už nie je tak uspešné, filozofické ovládnutie dostáva trhliny a vyvoláva zvyšené napätie v spoločnosti. No a najhoršie je na tom hľadanie pravdy v horizonte desaťročí. Na vine je množstvo informácii, množstvo žijúcich pamätníkov a hlavne ešte väčšie množstvo zmätených prijímateľov informácií. Najtragickejšie pre ľudstvo je a najviac ľudských obetí neprináša hľadanie pravdy v historii ale hľadanie a napĺňanie ilúzií. Ilúzií, ktorými nás kŕmia nielen politickí lídri. Každodenné udalosti nás v tom iba utvrdzujú. 
Zdá sa, že by bolo vhodné a prospešné aby sme sa sústredili na predkladané iluzie, hľadali v nich logiku prospechu pre ľudstvo a nie iba ich slepo nasledovali. Bohužiaľ prílev informácii na jedného jedinca 
je nadmerný a ich kritické prehodnotenie je nemožné. 
Avšak každý z nás sa vo svojom vnútri môže aspoň pokúsiť o to, aby sa v ňom neprebudila beštia v mene nejakých ilúzií.
Súčasné udalosti nám hovoria, že tenká vrstva slušnosti, ktorú každý človek na sebe má, nezabráni ľudskej beštii aby ukázala svoje zuby … a pravda ? Nepodstatná. Napíšu ju dodatočne víťazi.