Coronavírus Covid – 19

Dnes je témou dňa a témou prežitia Covid – 19. Miliony odborníkov a miliardy laikov sa vyjadruje k tejto, zdanlivo, najdôležitejšej téme.

Nie, nepridám sa k počtu diskutujúcich. Iba napíšem svoj názor prečo.

Vo vesmíre kedysi šialene dávno vznikol projekt Gaja. Kto a prečo ho vytvoril je pre mňa nepodstatné a pre tých ostatných je tu asi 3000 náboženských teórii.Projekt Gaja pomenovali a popísali starovekí gréci. Ako na to prišli je už tiež asi nepodstatné. Projekt Gaja beží a funguje.

Aha, ešte pre tých čo nemajú klasické vzdelanie krátke vysvetlenie. Projekt Gaja je naša Zem ako jeden obrovský živý oranizmus. Ľudia, hoci si myslíme že sme vrcholom vývoja neviem čoho, sme iba súčasť živej bytosti Gaja.

Naša Zem je dokonale namixovaná chemickými prvkami v rôznych podobách a pomeroch tak, aby všetko išlo podľa plánu Gaja. Detaily si prečítajte v knihách alebo skúste vygúgliť na internete.

Každý živočišný alebo rastlinný druh mal alebo má nejakú funkciu k prospechu a rozvoju projektu Gaja, teda k našej Zemi ako planéte. Napríklad vďaka ulitníkom máme vápencové pohoria, vďaka prasličkám a iným stromom máme uhlie a aj nafta má pôvod v nejakom živočíchovi. Občas sa stalo, že niektoré živé tvory neboli ku prospechu alebo sa stala chyba v projekte a tak si naša Zem poradila a daný druh vyhubila. Vieme napríklad o dinosauroch, ktorí boli velkí a ťažkí a asi príliš udupávali zemský povrch. Ich dupot ukončil pád asteroidu. Ďalšie ladenie druhov umožnovalo trebárs striedanie ľadovych a medziľadových období alebo výbuchy sopiek. Mamuty umrzli a ľudskej populácii sa darilo prežiť. Projekt ľudskej rasy v rámci Gaji sa buď vymkol kontrole alebo je považovaný za úspech. Ktovie.

Avšak sme tu a myslíme si, že tu budeme naveky. Devastujeme Zem vo všetkých sférach, od morského dna až po stratosféru. Chyba v programe ? Určite. Ľudstvo svojou preorganizovanosťou stratilo pud sebazáchovy. Ľuďia stratili pokoru a úctu k životu. K životu ako základnej myšlienke projektu Gaja. K pokore ako k základnej filozofickej kategórii projektu Gaja. Projekt Gaja beží a bude bežať aj naďalej. Aj so svojími opravnými mechanizmami. Človek, ako súčast projektu, sa asi zdá byť celkom zdarný aj napriek chybám. Človek v rámci projektu Gaja, zrejme, zatiaľ nie je v pláne likvidácie ale v štádiu opráv. Coronavírus je, možno, šanca pre ľudstvo pre návrat k pokore a k znovuuctievaniu života vo všetkých formách.

Projektanti Gaje nám ešte dávajú šancu. Keď šancu nevyužijeme čaká nás osud dinosaurov. Keď sa opravný asteroid jedného dňa k Zemi priblíži, môžeme si nahovárať čokoľvek …… avšak určite si iba malo ľudí spomenie, že sme už kedysi dostali šancu. Šanca sa volala Covid – 19.

Howgh.