Často kladené otázky :

Píšete, že neberiete sprostredkovateľskú odmenu. Aký má význam robiť túto činnosť zdarma ?

Logika je v tom, že občas konzultáciu alebo aj horoskop urobia pre nás zadarmo.

Aká je spoľahlivosť Vami sprostredkovaných horoskopov ?

Nevieme sa  vyjadriť k spoľahlivosti, nakoľko nemáme priamu spätnú väzbu. V doručenom horoskope sú kontaktné údaje na zhotoviteľa a klient už potom komunikuje priamo s ním. Spravidla potom sa na neho klient obracia už priamo, nie cez nás. Závisí od spokojnosti s ponúkanou službou.

Ako prideľujete objednávky klientov astrológom ?

Väčšinou náhodne, potom podľa poradia a vyťaženosti  astrológov.

Prečo sa môže stať, že sa horoskop nestíha urobiť načas ?

To nevieme, vždy je to individuálne. Keď astrológ termín nedodrží, vrátime peniaze klientovi a astrológovi oznámime, že je daná požiadavka bezpredmetná.

Niekedy sa stáva, že astrológ odmietne horoskop urobiť a vráti požiadavku späť. Neskúmame prečo a zadáme prácu ďalšiemu v poradí.

Aký je vek,pohlavie a odkiaľ sú astrolólogovia, ktorým prácu zadávate?

Zaujímavá otázka. Vek je od 45 rokov a najstarší  bude mať okolo osemdesiatky. Sú medzi nimi ženy aj muži a sú z územia celého bývalého Československa. Niektoré horoskopy budú v češtine, čo by nemalo klientovi vadiť. Astrológovia nie sú veštci, ktorí hádajú z ruky alebo kariet.  Pracujú s polohou planét, Mesiaca, Slnka a súhvezdí v čase narodenia a ich vplyvom na človeka počas jeho života.

Prečo máte stanovenú lehotu na dodanie horoskopu práve 4 týždne ?

Lehota slúži ako nástroj k pracovnej aktivite astrológov. Buď urobia horoskop načas alebo ho nemusia robiť vôbec.  Aj astrologovia sú ľudia, ktorí majú svoje chyby a nedostatky. Stanovenou lehotou sa snažíme aby pracovali a hlavne aby pracovali načas. Keby sme termín nechali iba na astrológa, tak by sa niektorí klienti nedočkali horoskopu ani za pol roka.

Prečo je komunikácia s Vami iba elektronickou formou ?

Kedže ste nás našli na internete, nie je pre Vás tento priestor problém a predpokladáme, že aj komunikácia elektronickou formou je pre Vás bežná. Je to najrýchlejšia a najlacnejšia forma komunikácie. Pri čítaní a písaní viac premýšlate a naviac máte o komunikácii záznam.  Je iba na Vás, či naše podmienky komunikácie príjmete alebo nie.